PERSYARATAN IZIN :
1. Scan KTP Pemohon | Wajib
2. Bukti pembayaran PBB tahun berjalan | Wajib
3. Bukti Kepemilikan Bangunan atau Perjanjian Sewa Menyewa | Wajib
4. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis | Wajib
5. Daftar Peralatan | Wajib
6. Surat Keterangan Praktik dari Pimpinan Fasyankes | Wajib
7. pas foto ukuran 4x6 berlatar belakang merah | Wajib
8. Scan Ijazah terakhir yang telah dilegalisir | Wajib
9. STR-TKT Legalisir Asli | Wajib
10. Scan Denah Bangunan dan Peta Lokasi | Wajib