PERSYARATAN IZIN :
1. KTP Pemohon ( asli ) | Wajib
2. STR-RO | Wajib
3. Pas Foto Ukuran 4x6 Berlatar Belakang Merah | Wajib
4. Surat Keterangan Praktik dari Pimpinan Fasyankes | Wajib
5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi | Wajib
6. Surat Izin Optik atau Surat Rekomendasi dari GAPOPIN bila izin dalam proses | Wajib